TEUNIS RUITEN | THEATERMAKER

HOME

CORNELIS


KOSTUUM ONTWERP

(placeholder)

Cornelis is een mythische figuur die het midden houdt tussen een visser en een jutter. Met zijn zeilkar duikt hij op op plaatsen waar oude verhalen ten prooi dreigen te vallen aan sloophamer, graafmachine of vergetelheid. Waar wijken gesloopt worden, dijken worden doorgestoken, land wordt drooggelegd of industrieterrein oprukt redt Cornelis dierbare herinneringen.
"Cornelis winnaar beste straattheateract op Festival Onderstroom

in Vlissingen met een kar vol stoere vissersverhalen"

Cornelis redt de verhalen en laat ze zien aan wie maar wil: zonder tekst met behulp van een projector. Hij koestert ze, wekt ze tot leven en poetst zijn eigen rol in het geheel graag wat op. In het ruim van zijn voertuig bewaart hij Zuiderzeeverhalen, maar ook verhalen die hij vangt op andere plekken.


In december 2013 ging de voorstelling in première in Nagele. Het publiek maakte een wandeling buitendijks, langs de oevers van de voormalige Zuiderzee, voordat ze met warme drank en dekens werden ontvangen op de thuisbasis van Prins te Paard.Omroep Zeeland